Xledger

Xledger er et regnskapssystem som er beregnet på litt større selskaper. Regnskapssystemet har en rekkesystemer som hjelper både kunden og regnskapssbyråer med å digitalisere et regnskap. Det er flere og flere kunder som velger Xledger som regnskapssystem. Ansatte i Digital Communication & Consluting har mange år bak seg som regnskapsmedarbeider i Xledger og jobber i dag med flere kunder på denne plattformen.

Med Xledger er det enklere å ha et à jour regnskap. Likviditetsanalyser er tilgjengelige, der systemet gir et cash-flow-estimat basert på banksaldo, samt forfallsdato på innkommende og utgående fakturaer. Xledger har en mengde ferdigdefinerte rapporter og svært gode spørremuligheter mot både regnskap, reskontro og budsjett.

Regnskap på nett

Frigjør tid
Xledger er et smartere ERP-system, som frigjør tid til merverdiskapende aktiviteter. Med Xledger er det slutt på manuelle rutiner som bilagsregistrering, bankavstemming og utarbeidelse av rapporter til ledelse og mellomledelse.

Automatiske prosesser
Din bankforbindelse fullintegreres, slik at nettbank ikke lenger er nødvendig. Alle fakturaer betales fra Xledger, saldoer vises og banktransaksjoner leses inn automatisk. Gebyrer og andre faste banktransaksjoner kan automatisk bokføres og avstemmes i systemet.

Skanning og automatposteringer

Full arbeidsflyt
Innkommende bilag skannes og leses inn i Xledger direkte. Kontering vil bli foreslått basert på leverandørhistorikk. Det er videre støtte for full arbeidsflyt slik at fakturaer kan godkjennes på ett eller flere nivåer. Dersom både fakturaavsender og –mottaker er brukere av Xledger, kan fakturaen sendes som systemfaktura. Da vil denne umiddelbart vises i innboksen hos mottaker, selvfølgelig med forslag til kontering. Mottak av innkommende eFaktura (EHF) samt utsendelse av utgående eFaktura er selvsagt også noe vi tilbyr. Xledger har et eget aksesspunkt for eFaktura, godkjent av Difi.

Rapportering

En viktig del av lønningsrutinen er innsending av A-melding. Med Xledger er det enkelt å sende inn A-melding ved hver månedsslutt. A-meldingen er enkel å kontrollere ved hjelp av gode verktøy for spørringer/rapporter. I Xledger kan det naturligvis også produseres sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk (tidligere lønns- og trekkoppgave).

Digital Consulting & Communication (DCC) er et regnskapsbyrå og økonomisk rådgivningsselskap i Lillestrøm basert på Tripletex, Xledger og Fiken.

Forenklet reskontroopprettelse

Manuell opprettelse av kunde- og leverandørinformasjon er ikke lenger nødvendig. Med en felles grunndatabase støtter vi gjenbruk av data, hvilket betyr at hvis reskontroinformasjon har blitt registrert tidligere av andre Xledger-brukere, vil den også være tilgjengelig for deg.

Dersom firmainformasjonen ikke finnes i Xledger fra før, importeres denne enkelt fra Brønnøysundregistrene. Vårt samarbeid med Bisnode Credit AS (tidl. Soliditet) sørger for regelmessig ”vasking” av alle firmaer i kunde- og leverandørregisteret, som innebærer at firmanavn, adresser, telefonnummer, org. nummer, endring av daglig leder og styremedlemmer blir oppdatert automatisk i Xledger.

Fleksibel lønn og reiseregning

Xledger sin lønnsmodul er en fleksibel løsning for administrasjon og utbetaling av lønn og annen godtgjørelse. Lønnssystemet leveres med et omfattende oppsett av lønnarter, satsregister og bokføringsregler. Alt dette vedlikeholdes av Xledger, mens kunden selv har frihet og fleksibilitet til å bygge opp etter eget behov.

Med Xledger kan du definere et ubegrenset antall forskjellige lønnskjøringer med ulike frekvenser. Det er lagt opp til smidig innleggelse av lønnsgrunnlag som registreres enten manuelt, via import fra timeregistrering, import fra forsystem eller
en kombinasjon av disse.
Du har mulighet til å ta ut så mange lønnskjøringsforslag du ønsker og dermed sørge for at det endelige resultatet er korrekt. Xledger reskontrofører skyldig lønn og med integrasjon mot bank vil man enkelt besørge utbetaling direkte i applikasjonen.

Reise-/utleggsregning

Utlegg og reiseregninger registreres direkte. Den ansatte kan opprette reiseregning selv og denne godkjennes av attestasjonsansvarlig med et klikk. Automatisk overføring av fakturerbare utlegg til ordresystemet sikrer at disse blir fakturert kunde. Man velger selv om reiseregningen skal skrives ut og signeres for hånd, eller om man benytter forhåndslagret signatur og dermed en fullstendig papirløs reiseregning.
Reise-/utleggsregning er integrert med lønn, men kan naturligvis opprettes og utbetales utenom ordinære lønnskjøringer.

Fakta

 • Fleksibelt oppsett av lønningsformer, arter og hyppighet
 • Enkel og effektiv lønnskjøringsprosses
 • Automatisk bokføring i regnskap og utbetaling
 • Valgri distribusjon av lønnsslipper (web, e-post, post)
 • Automatisert terminoppgave (Altinn, automatbokføring og betaling)
 • Elektronisk håndtering av reiseoppgjør – dokumentflyt og attestering

Fordeler

 • Total integrert lønn, reise, utlegg, ordre, fakturering og regnskap
 • Redusert timeforbruk i administrasjonen
 • Komplett elektronisk dokumentarkiv for ansatte – alltid tilgjengelig på nett
 • Effektiv og rask håndtering og oppgjør av utlegg og reiseregninger
 • Sikrer videre fakturering av prosjektspesifikke kostnader og utlegg

Komplett fakturering på nett

Xledger har fullstendig funksjonalitet for ordre og fakturering. Dette er fullt integrert med prosjektregnskap, kundereskontro og hovedbok. Fakturering kan skje lokalt, eller fullt automatisert med sentral fakturaprint og distribusjon.

I ordre- og faktureringsmodulen er funksjonalitet rundt salgsordre og fakturering samlet. Her finnes ulike muligheter til å optimalisere oppsett av kunder og kundegrupper, produkt og produktgruppe. Disse kan enkelt knyttes til prislister, leverings- og betalingsbetingelser og faste salgskonti for å få en løsning som er enkel og lite ressurskrevende å administrere.

Ved hjelp av spørringer med enkel eller mer avansert filtrering kan man hente ut de data man har behov for og ved et tastetrykk eksportere disse direkte til Excel.

Fleksibel salgsordreløsning

Vår fleksible ordreløsning dekker ulike behov. Man kan velge å opprette salgsordre manuelt, via salgsordremal, eller ved å opprette en ordre som overføres til fakturering. Vi tilbyr gode løsninger for abonnementsfakturering og massefakturering. I kombinasjon med vår prosjektmodul tilbyr vi fakturering på bakgrunn av timeføring, reiseregninger og viderefakturering av inngående faktura.

Det finnes flere ulike muligheter til å legge opp rabatter og kundespesifikke priser – også donasjonsfakturering. Ved hjelp av pris- og rabattmatriser vil man enkelt kunne administrere løsningen. Man kan velge å definere prislister og rabattmatriser for hele sortimentet, eller det kan settes opp for en produktgruppe eller et spesifikt produkt. På samme måte kan man knytte pris- og rabattmatriser til en kundegruppe eller til en spesifikk kunde.

I Xledger kan man velge å ta i bruk all funksjonalitet rundt ordre, plukklister, pakkseddel, ordrebekreftelse og fakturering, eller man kan velge en enklere løsning og kun benytte seg av salgsordre som faktureres avhengig av selskapets behov og kompleksitet. Les om innkjøp og lager

Få komplett styring over dine prosjekter

Komplett løsning for timeføring, ressursplanlegging, prosjektregnskap og fakturering

For å kunne styre, måle og evaluere en og flere prosjekter er det viktig å ha en underliggende løsning som gir deg den fleksibiliteten og tilgjengeligheten du trenger, og som er skalerbar slik at den kan håndtere både små og store prosjekter.

Med prosjektstyringsverktøyet har du alltid løpende oversikt over status og lønnsomhet på dine prosjekter.

Prosjektplanlegging

Løsningen inneholder ressursplanlegging og prosjektbudsjett. Dette medfører at du som prosjektleder kan benytte Xledger som et prosjektstyringsverktøy der reelle inntekter, kostnader og timesaldoer kan vurderes opp mot planlagt ressursbehov, timeomfang og økonomi.

Styringsmuligheter finnes både i gode forhåndsdefinerte spørringer og rapporter, samt i muligheten for selv å sette opp rapporteringsmodeller. Disse kan vises tabellarisk, grafisk, eller leveres per epost.

Timeføring

Timeføring skjer på prosjekt og eventuelt oppgave og aktivitetsnivå. Xledger gir deg mulighet for godkjenning av timer på overordnet nivå, slik at kvaliteten kan verifiseres på hver timetransaksjon. Timeføring skjer i et enkelt og intuitivt grensesnitt som medfører lite behov for opplæring hos den enkelte, og det er mulighet for å sette opp snarveier til de mest brukte prosjekter og aktivitetskombinasjoner.

Timeføring er spesielt enkelt med vår nettbrett- og mobilløsning 

 

Prosjektregnskap

Xledger gir deg mulighet til å gjøre spørringer på prosjekt på det detaljnivå du ønsker. Prosjektregnskap kan rapporteres enten basert på faktiske bokførte inntekter og kostnader eller basert på kalkulatoriske timeinntekter og -kostnader. Dette medfører at du vil ha full oversikt over prosjektregnskapet selv om dette ikke faktureres fortløpende, også selv om lønn og andre kostnader ikke føres mot prosjektet.