Tripletex

Digital Communication & Consulting (DCC) jobber i dag med flere selskaper basert på Tripletex som regnskapssystem. Tripletex har en mengde fordeler og er på mange måter et heldigitalt regnskapssystem.

Slik vi i DCC ser det så er Tripletex svært godt egnet til å hjelpe små og mellomstore selskaper. Og SMB markedet har tatt Tripletex til sitt bryst. Vi kan på det sterkeste anbefale Tripletex som et regnskap- og økonomissystem.

Hva mer kan vi si om Tripletex: 

Du får full kontroll over bedriftens økonomi med et digitalt smart regnskapssystem.

Du kan utnytte bedriftens fulle kapasitet ved å optimalisere økonomistyringen. Med et faktura- og regnskapssystem fra Tripletex får du et fakturaprogram som gir deg full kontroll over bedriftens økonomi, og et system som er intuitivt, effektivt og fleksibelt.

Dere velger selv hvordan fakturaer skal sendes ut, og bokføringen blir effektiv med god hjelp av automatiserte løsninger og elektronisk bilagsmottak.

Funksjonalitet i modulen

 • Dashboard og analyser
 • Tilbud og ordre
 • Abonnementsfakturering
 • Næringsoppgave 1
 • Direkte integrasjon med Altinn, MVA-melding
 • Varelager og produkter
 • Automatisk bankavstemming
 • Fakturatolk

Tripletex’ faktura- og regnskapsmodul

 • Alltid oppdatert regnskap
 • All fakturering skjer elektronisk, og du har alltid full oversikt over hvilke kunder som har betalt
 • Inn og utgående faktura bokføres raskt og enkelt i regnskapssystemet
 • Mest funksjonalitet for pengene
 • Jobb sammen med regnskapsfører i ett og samme system, uten ekstra kostnad.

Med Tripletex kan du gjøre faktura og regnskap enkelt. Takket være et oversiktlig og lett forståelig brukergrensesnittet kan alle få fullt utbytte av mulighetene som finnes i et moderne regnskapssystem. 

Hvis du trenger lønn og reiseregning i tillegg til faktura og regnskap er dette løsningen for deg. Tripletex’ funksjonelle lønnssystem sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger.

I Tripletex velger du selv om du vil utbetale fast månedlig lønn, timelønn eller for eksempel basert på månedlig omsetning. De ansatte fører reiseregninger og utlegg uansett hvor de er. Med aktivert timeregistrering har ansatte også mulighet til å føre sine egne timer fra mobilen. Det aller beste er at regnskapet alltid er oppdatert og gir deg full oversikt over hva du skylder den ansatte.

Funksjonalitet i modulen

 • Lønnskjøring med støtte for fastlønn og timeslønn
 • Intuitiv reiseregning/ansattutlegg-funksjonalitet i moderne app
 • Direkte integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding.

 

Fordeler med lønn- og reiseregningsmodulen

 • Lønnsystemet er sømløst integrert med regnskapsløsningen i Tripletex.
 • Reiseregninger/ansattutlegg blir automatisk med på lønnsutbetalingen.
 • Kjør lønn til alle ansatte på en gang, når du selv måtte ønske.
 • Direkte integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort og innsending av a-melding.
 • Tripletex holder oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift i slutten av hver termin.
 • Smart reiseregningsfunksjonalitet som automatisk beregner kilometer og bomringkostnader

 

Hvorfor velge Tripletex’ prosjektstyring?

 • Du kan enkelt opprette prosjekter med deltakere, kunder, ordrer og fakturaplaner
 • Med løsningen for direkte betaling går fakturering av prosjekter praktisk talt av seg selv
 • Du viderefakturerer enkelt kostnader på prosjekt ved registrering av leverandørfaktura
 • Prosjektdeltakere fører timer og kostnader uansett hvor de er i den intuitive appen
 • Automatikken i løsningen gjør at du som prosjektleder kan følge prosjektenes utvikling uten å måtte gjøre noe manuelt arbeid
 • Fakturagrunnlaget blir oppdatert automatisk ved endringer og rapportene oppdaterer seg selv. Enklere blir det ikke!
 • Benytt Tripletex til å planlegge ressursbruk blant ansatte, samt for ressursplanlegging i form av materiale og utst
 • Kostnader og inntekter føres løpende og gir oss kontroll på status i hvert prosjekt, både når det gjelder antall timer, fremgang og likviditet. Vi jobber mye mer effektivt, sparer tid og har mer kontroll en før
Digital Consulting & Communication (DCC) er et regnskapsbyrå og økonomisk rådgivningsselskap i Lillestrøm basert på Tripletex, Xledger og Fiken.

Full kontroll gir maksimal lønnsomhet

Som prosjektleder trenger du full oversikt over lønnsomheten i et prosjekt, og da er et godt prosjektstyringsverktøy helt essensielt. Tripletex’ prosjektmodul er en av de aller beste på markedet.

I Tripletex kan du selv velge hvor omfattende du vil sette opp prosjektene. For noen vil det være viktig å måle alt i prosjektet opp mot et budsjett, mens det for andre kun er påløpte timer og utgifter som står i fokus. Med rapporteringsverktøyet kan du hente ut rapport per prosjekt med inntekter, kostnader, lønnsomhet og dekningsgrad. På denne måten kan du følge opp ditt prosjekt underveis. Timestatistikk er også inkludert i modulen, noe som er svært nyttig for alle selskaper der man fakturerer timer.

Modulen er svært fleksibel – enten du skal budsjettere og lage prognoser for et stort eller lite prosjekt vil Tripletex’ prosjektverktøy passe for deres behov. 

 

Funksjonalitet i modulen

 • Budsjettering og prognoser på prosjektnivå
 • Resultatrapporter – filtrer på prosjekter, ansatte, produkter og perioder og få god oversikt
 • Timestatistikk
 • Ressursplanlegging – opprett enkelt egne ressursgrupper og planlegg bruken av disse
 • Timeføringsapp

Tripletex har I tillegg mange flere moduler som man kan ta en prat om hvis man blir kunde hos Digital Communication & Consulting