Digital Communication & Consulting

Kan hjelpe deg både med regnskapsføring og økonomisk rådgivning basert på dine regnskapstall

Hjelp til regnskapsføring

Digital Communication & Consulting as (DCC) er blant flere ting et økonomisk rådgivningsselskap.

En del av rådgivningen er hvordan gjøre regnskapet mest mulig effektivt gjennom digitalisering.
Vi har spesialisert oss på 3 forskjellige regnskapsprogram som gjør denne jobben svært enkelt for deg.
Vi har spesialisert oss på regnskapsprogrammene Xledger, Tripletex og Fiken.
Alle disse 3 har gjort en svært god jobb med å digitalisere regnskapet slik at man kan gjøre mest mulig selv. 
Men vi vet at mange likevel trenger noe hjelp og opplæring for å kunne gjøre enda mer selv, eller kjøpe litt kapasitet fra tid til annen uten faste dyre avtaler.
Digitial Communication & Consulting as (DCC) er ikke autorisert regnskapsbyrå. 
Vi er en ekstra hjelpende hånd for de som skal gjøre regnskapet selv eller kunne levere mest mulig ferdig til en revisor eller et autorisert regnskapsbyrå.
Vi har alle de kunnskapene som skal til for å gjøre hele regnskapet, men vi har sett at mange ikke vil binde seg til faste dyre avtaler med autoriserte  regnskapsbyråer eller revisorer for å spare penger, og da kan være greit med et selskap som oss som man kan be om hjelp og opplæring på timebasis uten å pådra seg faste dyre regnskapskostnader.
Det mangler i dag et lite ledd mellom kunden og autoriserte regnskapsbyråer og revisorer.
Vi har sett at det derfor kan være behov for hjelp fra tid til annen uten å binde seg til faste dyre avtaler.
Digital Communication & Consulting as (DCC) kan selvfølgelig også gjøre faste løpende avtaler med deg, men det blir helt opp til dere om man ønsker det. 
Men bruker selskapet ditt Exledger, Tripletex eller Fiken så star vi til rådighet på timebasis som en ekstra ressurs.

Økonomisk Rådgivning

Vi i DCC er flinke til å lese tall og utviklingen av tallene dine.
Hvis du trenger hjelp til å forstå tallene dine godt nok til å ta viktige økonomiske beslutninger, så er vi også behjelpelig på dette området.
Mange tiårs erfaringer med å lese tall gjør at DCC kan være et ekstra ressurs hvis du går rundt og tenker på viktige økonomiske beslutninger.
Det er ikke alltid et styre ihvertfall i SMB-bedrifter har like inngående kjennskap til hva tallene faktisk betyr.
På dette området kan DCC være en sparringspartner for ditt selskap, og til og med inngå i et «skyggestyre» i en viktig periode i selskapets utvikling.